Заявление за напускане на работа

Общи положения

Формалната структура на заявлението за напускане на работата не се различава от тази на молбата за напускане на работа. Общите препоръки за писането му са същите, като съдържателните разлики са в:

Примерен текст

Уважаеми г-н Управител,

Бих искал трудовият ми договор да бъде прекратен по взаимно съгласие на 01 април 2123 г. В противен случай нека това заявление се счита за предизвестие за напускане на същата дата по смисъла на Кодекса на труда и Трудовият договор сключен между фирмата и мен.

Вижте също

Примерно заявление за напускане на работа

Молба за напускане на работа

За идеята и сайта