Примерна молба за напускане на работа

От долната част на страницата могат да бъдат изтеглени два файла с примерна молба за напускане на работа. Единият е в PDF формат, а другият - в ODF (OpenOffice.org, LibreOffice). С ГЛАВНИ БУКВИ са написани формалните полета, които трябва да бъдат заменени с конкретните данни. Значенията им са следните (автор наричаме човека, който подава молбата):

Файлове за изтегляне

Вижте също

Молба за напускане на работа

Примерно заявление за напускане на работа

Работа

За идеята и сайта