Молба за напускане в изпитателен срок

Общи положения

Сключването на трудов договор със срок на изпитване и неговото прекратяване се уриждат от чл 70 и чл 71 от Кодекса на труда. Това, което има значение при писането на молба за напускане преди изтичане на изпитателния срок е:

  1. Изпитателният срок се уточнява в трудовия договор и не може да е по-дълъг от 6 месеца.
  2. Изпитателният срок може да е в полза на работодателя, в полза на работника (служителя) или в полза на двеет страни. Когато не е уточнено се приема, че е в полза на двете страни.
  3. Преди изтичане на изпитателния срок, страната, в чиято полза е той, може да го прекрати без предизвестие.

В закрючение - ако изпитателният срок е в полза на и на работника (служителя), преди изтичането на срока той може да напусне на следващия ден. Ако изпитателният срок е в полза само на работодателя - попадаме в случая на напускане с предизвестие.

Примерен текст

Текстът на молбата е прост. Трябва да съдържа датата, от която се иска прекратяване на договора. Трябва да се внимава тя да не е след изтичане на срока на предизвестието.

Уважаеми г-н Управител,

Моля трудовият ми договор да бъде прекратен, считано от 01 април 2222.

Вижте също

Молба за напускане на работа

Примерна молба за напускане на работа

Заявление за напускане на работа