Примерни некролози

Тук са поместени няколко примерни некролога, които целят да дадат представа за оформлението на един некролог. Освен като малко изображение, примерите са и във формат PDF 1.4, който може да бъде прочетен с Adobe Reader (Acrobat Reader) версия 5.0 или по-висока.

Примерен некролог за погребение

Некролог за помен PDF (30846 bytes)

Примерен некролог за помен

Некролог за помен PDF (32127 bytes)

Примерни некролози със снимка

Некролог със снимка отляво PDF (48887 bytes)

Некролог със снимка отдясно PDF (48885 bytes)

Некролог със снимка по средата PDF (48877 bytes)

Вижте също

Оформление на некролог

Съдържание на некролог

Шрифтове в некролог

Шаблони на некролози

Търсене

Текстове за некролози

За идеята и сайта