Шаблони на некролози

От тази страница могат да бъдат изтеглени безплатни шаблони на некролози във формат ODF 1.2. Те могат да бъдат прочетени и редактирани с:

Шаблоните могат да се използват безплатно и свободно за всякакви цели. Необходимо е да се попълнят съответните данни. Текстът е поставен за да маркира мястото му в некролога и не е задължителен. Разбира се може да се използва, но при желание трябва се замени с друг. Думата „Възпоменание“ може да се замени с „Тъжен помен“

Вижте също

Текстове за некролози